Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee

Geschiedenis

Op 12 april 1950 wordt - na een financiële actie van de Apeldoornse burgerij - door de toenmalige Burgemeester van Apeldoorn een compleet instrumentarium overhandigd en is de "drumband van het Wapen der Koninklijke Marechaussee" een feit.

De bezetting bestaat uit paradetrommen, tenortrommen, een grote trom en signaaltrompetten in Es, aangevuld met bastrompetten, eveneens in Es gestemd.

De toenmalige garnizoensstad Apeldoorn heeft haar eigen "militaire muziekkorps".

Door de jaren heen verandert de drumband in een fanfare-orkest en zo ontstaat het Trompetterkorps KMar.

Echter, in september 2006 wordt op initiatief van een voormalig slagwerker van het Trompetterkorps en met toestemming van de Commandant van het Wapen, het "historisch tamboerkorps Koninklijke Marechaussee" opgericht en herleven de nostalgische muziekklanken van weleer. De Koninklijke Marechaussee geeft hiermee blijk van groot muzikaal historisch besef.

Oprichting

Sergeant Toon Boer kreeg in 1949 de opdracht om bij het depot Koninklijke Marechaussee een drumband te formeren. In het begin was dit improviseren met geleend instrumentarium. De leden van de nieuwe drumband kwamen van de klassen van de beroepsopleiding. Een combinatie van wetten en muziekstudie was lastig , maar doordat alle leden van de band in hetzelfde peloton werden geplaatst, waren inhaallessen mogelijk. Hun hoofddoel bleef uiteindelijk "marechaussee worden". Ondanks alles wilde sergeant Toon Boer een goede band presenteren, de Koninklijke Marechaussee waardig!

Historie

Op 31 augustus 1949 werd een militaire parade georganiseerd op de Loolaan in Apeldoorn, naar aanleiding van de verjaardag van prinses Wilhelmina. Helaas was bij deze militaire parade geen militair muziekkorps aanwezig. Mede naar aanleiding hiervan is er een actie opgestart om geld in te zamelen voor de uitrusting van het Tamboerkorps.

De inwoners van Apeldoorn konden voor de prijs van 1 gulden (1949!!) een certificaat kopen waarmee ze ook toegang kregen tot de kazerene voor de officiele installatie van deze drumband. In totaal werd er vijfduizend gulden bijeengebracht. Voor die tijd een behoorlijke som geld. Van het geld werden 1 grote trom, 2 basdrums, 8 diepe trommen, 16 es-trompetten en de voorgeschreven uitrusting gekocht. Op 12 april 1950 werd middels een feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid van civiele-en militaire autoriteiten de instrumenten persoonlijk aan de muzikanten overhandigd door toenmalig burgemeester van Apeldoorn, Mr A.L. Des Tombe.

Zelfs het in die tijd welbekende Polygoon Journaal was aanwezig.

Herstart

Vanaf 12 april 1950 tot heden is er onafgebroken muziek bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Van Drumband naar Tamboerkorps in 1954 en in 1981 omschakeling naar ventielinstrumenten waardoor de naamgeving Trompetterkorps werd en vanaf het jaar 2001 inname van BBT-ers en reservisten met muzikaal hoogstaande kwaliteiten zodat er heden ten dage een uitstekende presentatie is voor het Wapen der Koninklijke Marechaussee.

In het verleden tot 1982 hebben veel leden van het wapen, zowel beroeps als dienstplichtigen deel uitgemaakt van het Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee. De bezetting was paradetrommen, es-trompetten en bastrompetten, dit zonder ventielen, wat een bijzondere klank ten gehore bracht. De uniformen waren destijds service dress, het 2-kleurig uniform, het blauwe tenue met hoge kraag, platte kraag of het ceremoniële tenue.

Het Historisch Tamboerkorps Koninklijke Marechaussee wil zich presenteren bij bijzondere gelegenheden, zelfstandig of tezamen met het huidige Trompetterkorps bij b.v. historische gebeurtenissen, veteranendagen, reünies en eventueel taptoes.

Het Historisch Tamboerkorps is opgericht met toestemming van de Commandant der Koninklijke Marechaussee.

Marslied van de Koninklijke Marechaussee

In oktober 1964, vierde het Wapen met een grote parade voor Schutsvrouwe HKH Prinses Beatrix op de Maliebaan te Utrecht, haar 150ste verjaardag. Alle onderdelen waren vertegenwoordigd, het Tamboerkorps ging voorop en de Koninklijke Militaire Kapel stond bij het defileerpunt. Enkele dagen daarvoor had op het Depot tijdens de jaarlijkse Wapendag voor het eerst het "Marslied van de Koninklijke Marechaussee" geklonken. Tamboerkorps en mannenkoor tezamen, op de stoep van de officiersmess. Een later vaak ten gehoregebrachte creatie van mannenkoor-voorzitter kapitein Bosch en Huzaren-kapelmeester adjudant Reijnhoudt.

Mannen van het oude Wapen
Met zijn Koninklijke naam
Houdt Uw Wapenspreuk in ere
"Zonder vrees en zonder blaam"
Weest bereid tot al uw taken
't Zij in oorlog, 't zij in vree
Draagt met moed en trots Uw Nestel
Koninklijke Mar'chaussee
Draagt met moed en trots Uw Nestel
Koninklijke Mar'chaussee

Gaat zo voorwaarts in de toekomst
Zij de standaard steeds Uw tolk
Van hetgeen Gij hebt betekend
Voor Uw vorstenhuis en volk
Handhaaf immer Neerlands wetten
't Zij in oorlog, 't zij in vree
Blijft de steun van onze natie
Koninklijke Mar'chaussee
Blijft de steun van onze natie
Koninklijke Mar'chaussee

Marslied

Na de intrede van vrouwen bij de Koninklijjke Marechaussee in 1980 werd het "Wapenlied" aangepast. De eerste regel werd veranderd in "Mannen, vrouwen van het Wapen".